Memòria AVALEM 2018

Junta de Govern AVALEM

Presidència
Ricard Huerta Ramon

Secretaria
Sara Juchnowicz Perlin

Tresoreria
Alejandro Nava

Vocalia 1 (Relacions Econòmiques / AVALEM Castelló)
Marc Ribera Giner

Vocalia 2 (Comunicació)
Marina González

Vocalia 3 (Cultura Festiva)
Altea Tamarit

Vocalia 4 (Relacions Internacionals)
Maria Vidagañ Murgui

Vocalia 5 (Formació)
Laura Pastor Pastor

 

AVALEM, Associació Valenciana d’Educadors de Museus i Patrimonis, ha continuat durant l’any 2018 implicant-se al màxim com a entitat representativa del col·lectiu de persones i empreses implicades en la mediació i l’educació artística als museus i els patrimonis valencians.

El paper d’AVALEM dins del nostre entramat social i cultural suposa una visibilitat afegida a la tasca que es fa des de la mediació educativa i la mediació cultural a les comarques valencianes. Un dels grans encerts d’aquest 2018 ha sigut la força que ha adquirit la presència d’AVALEM a les comarques de Castelló.

Els avenços aconseguits durant aquest any són fruit de l’impuls que generem com a grup, i de totes les persones que integrem AVALEM. Cal reconèixer la tasca individual de cada persona i de les empreses que estan representades a l’associació. Els canvis que estem vivint a diferents nivells (implicació col·laborativa de la ciutadania en les accions culturals, processos econòmics amb mesures dràstiques cap a les pràctiques educatives, insistència en la precarietat d’un sistema que ja era inicialment precari) estan generant una conjuntura complexa. El nou escenari, sempre canviant, ens obliga a incorporar noves reivindicacions. Es presenta un 2019 ple de possibilitats.

El balanç de l’any 2018 és positiu pel que fa a les nombroses accions que s’han dut a terme. Hem aconseguit els objectius que ens havíem plantejat. L’esforç que fem de manera voluntària neix de l’entusiasme que ens mou a millorar en tots els sentits, i l’associacionisme que representem és l’entorn idoni per aconseguir les metes que ens anem marcant.

La Memòria 2018 reflecteix alguns dels moments més concrets de l’activitat de l’any, però no tot el que ha passat. Hem estat presents en moltes més accions que resultaria impossible plasmar en un document d’aquestes característiques. Anem creixent i ens anem redescobrint a cada pas, en cada nova emoció compartida. Des que vam nàixer el 2012, el ritme que ens caracteritza segueix accelerant-se, i és que tenim uns gran desig de compartir amb la ciutadania totes les bones vivències que ens depara l’art, el patrimoni, la cooperació, l’activisme, les accions col·laboratives, l’educació, la cultura, i tot el que estimem. Hem de lluitar pels nostres drets, i hem d’intentar aconseguir una societat més justa i equitativa.

Les activitats realitzades durant 2018 ens han ajudat a créixer i formar-nos, a més de donar-nos visibilitat als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Ens movem tant a nivell nacional com internacional, i som un exemple per als col·lectius que ara neixen. Ens hem posicionat com a entitat de referència en l’educació en patrimonis i de la mediació cultural, la qual cosa queda patent quan se’ns reclama a diferents instàncies (universitats, museus, centres d’art, centres educatius, ajuntaments, entitats cíviques).
Anem per bon camí en allò que ens havíem proposat: formar una entitat federada que reunirà a representants de tot l’Estat. Seguim reforçant el contacte amb institucions i amb empreses, assessorant a representants de tota mena, iniciant rondes de contacte, i fins i tot impulsant convenis. L’educació en museus i la mediació cultural comencen a formar part de l’agenda de nombroses entitats.
Els responsables institucionals coneixen el nostre posicionament com a associació, i hem insistit en nombroses ocasions en demostrar la importància de la didàctica i la pedagogia en el seu vessant relacionat amb la cultura, el patrimoni i l’educació. Davant d’aquest desig il·lusionant, ens enfrontem al greu problema de la precarietat laboral, que és un element de preocupació de primer ordre.

Hem estat presents en accions de la Universitat de València, de la Universitat Politècnica de València, de la Universitat Jaume I, de l’IVAM, del MuVIM, del Centre del Carme, del Museu del Taulell d’Onda, de la Generalitat Valenciana, del Museu d’Història de Catalunya, fins i tot del Relais Culture Europe de París i amb els ministres del Paraguay. Hem participat també en “RelacionArt” de Castelló i en l’edició 2018 del ARCO Gallery Walk Abierto València. En novembre va tindre molt bona acollida l’Encontre de Dones Directores de Museus celebrat a Las Naves, centre d’Innovació de l’Ajuntament de València.

Les activitats que s’han organitzat sempre han tingut una bona resposta per part del públic, i ens han donat visibilitat en els mitjans. Seguim actualitzant la “Base de dades de socis i sòcies d’AVALEM”. La campanya “AVALEM el 20%” està prenent forma, i cal donar-li un impuls decisiu en 2019.
Vull agrair la tasca que desenvolupa tot el col·lectiu AVALEM, i de manera molt especial a les persones amb responsabilitat en la Junta de Govern, ja que tant des de la Secretaria, com des de Tresoreria, i des de totes les vocalies, continuem vivint una experiència que val la pena reconèixer com intensa i gratificant.

Ricard Huerta
President d’AVALEM

Activitats 2018 AVALEM

1. Seminari de Formació sobre contractació amb José Luis Espinosa.
2. Reunions de la Comissió d’Assessorament de l’Ajuntament de València.
3. Classe impartida al Diploma d’Educació en Museus per sòcies d’AVALEM.
4. Presentació d’AVALEM a la “Semana de la Educación Artística” de Chile.
5. Presentació al Congresso Internacional de Arte/Educaçao de Recife (Brasil).
6. Presentació al Ministeri de Cultura del Paraguay i a la Universidad Columbia.
7. Encontre de Dones Directores de Museus. Las Naves. València.
8. Premis Romà de la Calle a l’Impuls de l’Educació Artística en Museus.
9. ARCO Gallery Walk. Abierto Valencia.
10. Encontre de Mediació Educativa en Gènere i Diversitat a Cambrils. Xarxa de Museus d’Història de Catalunya.
11. AVALEM en el Congrés Internacional de Museus de la Seda.

Equip de treball de Castelló
12. RelacionArt Castelló.
13. Representació en el grup de treball Castelló Educa (itineraris).
14. Jornades d’Orientació Professional i inserció laboral dels Graus en Mestre/a.

1. Seminari de Formació sobre contractació amb José Luis Espinosa

El 27 de gener de 2018 es va realitzar als locals de l’ADEIT un Seminari de Formació a càrrec de l’advocat especialitzat en contractació José Luís Espinosa Calabuig, amb el títol

“CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA:LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”

L’activitat va durar quatre hores, en les quals el ponent invitat va presentar la nova legislació valenciana per a la presentació de plecs de contractació d’activitats culturals i educatives en institucions valencianes. La repercussió de la nova legislació per als membres d’AVALEM és important, per això es va considerar fonamental oferir al col·lectiu aquesta activitat formativa.
La sessió es va estructurar a partir dels següents criteris

Ley de contratos del sector público
Vigente
Real Decreto 3/2011 texto refundido ley contratos sector público

Nueva
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público
Inminente: a partir del 9 de marzo de 2018
Se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/ue y 2014/24/ue, de 26 de febrero de 2014
Los expedientes de contratación iniciados
Los contratos administrativos adjudicados
Importancia jurídica, económica, política y social decisiva
Importancia económica: de 13 al 20% del PIB
Vinculación a la transparencia

Objetivos:
-Superar barreras para acceder a la contratación pública
-La eficiencia y la calidad en la adjudicación
-La “nueva gobernanza” en el ámbito de los contratos del sector público

La resposta va ser molt bona, i a la sessió hi van acudir 40 persones, tant socis i sòcies d’AVALEM (amb assistència gratuïta), com l’alumnat del Diploma d’Educació Artística i Gestió de Museus, així com d’altres persones que s’hi van inscriure amb una quota simbòlica de 10€.
Degut a la incidència de l’acte, es convocaran accions similars posteriorment, també en 2019, sempre pensant en aquells aspectes innovadors que poden afectar a les rutines laborals i formatives de les persones i empreses relacionades amb l’associació AVALEM.

2. Reunions de la Comissió d’Assessorament per al nou plec de contractacions de l’Ajuntament de València. Museu d’Història de València.

Tal com va quedar aprovat en la reunió de socis i sòcies mantinguda després de la jornada de formació amb José Luis Espinosa, el dia 6 de Febrer de 2018 a les 11:00 hores la comissió va mantenir una reunió amb Javier Martí, director de l’MHV Museu d’Història de València, en el propi museu.
L’objecte d’aquesta trobada va ser aclarir dubtes respecte de la possibilitat d’un futur plec de contractació per a la gestió de les activitats i programes educatius dels museus municipals. Luis Noguerol, Eugènia Soler i Sara Juchnowicz van participar de la reunió com a representants de l’associació AVALEM.
La reunió, molt cordial, va tractar sobre aspectes com:

1. Model de gestió didàctica dels museus de titularitat municipal
2. Conveni col·lectiu que regirà la contractació de treballadors per a l’execució d’aquestes tasques
3. Model d’organització en lots per museus per a la futura licitació
4. Especial èmfasi en activitats de dies festius i diumenges
5. Gestió integral dels programes educatius dels museus
6. Activitats gratuïtes i activitats de pagament per al públic
7. Nova llei de contractació del sector públic que regirà la susdita licitació

Així mateix els representants d’AVALEM li van plantejar al director del museu, en aquest cas com a portaveu dels museus municipals, l’important que seria que els treballadors, directors i directores dels museus, s’associen a la nostra organització, atès que junts, com a col·lectiu professional podríem influir més sobre l’administració, partint del fet que els professionals del sector som tots nosaltres, funcionaris i no funcionaris.
Finalment, també se’ns sol·licitava que com a associació, insistim amb les administracions en la necessitat de crear veritables departaments de didàctica dins dels museus, no en el pla tècnic sinó en el pla polític. Els tècnics responsables aquesta qüestió ja ho tenen clar i no és a ells a qui hem de convèncer.

3. Classe impartida al Diploma d’Educació Artística i Gestió de Museus per membres d’AVALEM

Tal i com ha sigut habitual en les darreres edicions del Diploma Educació Artística i Gestió de Museus de la Universitat de València, un curs directament vinculat a la nostra associació, una de les classes del curs la imparteixen socis i sòcies d’AVALEM, de manera que l’alumnat matriculat en el Diploma pot conèixer de primera mà la nostra associació, i també perquè d’aquesta forma es destina la quantitat econòmica prevista per a pagament del professorat com a quantitat que s’ingressa directament a l’Associació, en concepte de beneficis per a AVALEM.

El divendres 23 de març de 2018, a les 18:00 hores en els locals d’ADEIT, començava la classe impartida per les sòcies d’AVALEM Isabel Lleó i Sara Juchnowicz a l’alumnat del Diploma. El títol de la sessió va ser “Espais educatius i activitats des de l’associacionisme”. Durant les tres hores de la classe, les nostres sòcies van poder compartir amb l’alumnat el que suposa implicar-se professionalment en les tasques de la mediació educativa.
Val a dir que el dissabte 24 de març de 2018, l’endemà de la classe teòrica, l’alumnat del curs es va desplaçar al Museu del Taulell d’Onda per tal de comprovar en directe els tallers i activitats que es duen a terme en aquest important museu.

4. Presentació d’AVALEM a la “Semana de la Educación Artística” de Chile.

La Semana de la Educación Artística és una iniciativa que ha llençat UNESCO des de 2011 per tal de fomentar els ensenyaments artístics a nivell internacional. Un dels països en els quals ha pres més força aquesta iniciativa és a Chile, on el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio promou no solament una setmana impregnada d’activitats en tot el territori del país, sinó que a més a més ha eixamplat aquestes activitats a tot l’any escolar, de manera que més de 6000 centres educatius hi participen a l’event.
En cada edició de la Semana de la Educación Artística hi ha dos invitats internacionals, un/a artista y un/a educador/a en arts. En 2018 els invitats pel Gobierno de Chile com a representants internacionals han sigut la fotògrafa Angelica Dass i el professor Ricard Huerta, president d’AVALEM.
Entre les activitats realitzades a la Semana de la Educación Artística cal destacar un “Encuentro con Educadores y Mediadores del País”, una jornada en la qual es va presentar l’activitat d’AVALEM, com a entitat pionera en l’associacionisme de la mediació artística i educativa, una tasca que ve desenvolupant l’associació des de les pedagogies culturals.
Tant els mediadors i mediadores culturals xilens com els responsables del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios es van mostrar molt interessats per tot el que portem a cap des d’AVALEM, i ens han demanat més contacte per indicar-los els passos a seguir per associar-se.

5. Presentació d’AVALEM al Congresso Internacional SESC de Arte/Educaçao de Recife (Brasil).

Del 23 al 23 de juliol de 2018 es va celebrar a Recife (Brasil) el VI Congresso Internacional SESC de Arte/Educaçao, organitzat per la Universidade Federal de Pernambuco, amb el títol Utopías Pedagògicas em Artes como Gesto de (Re)Existência (Utopies pedagògiques en l’art com a gest de (Re) existència). Cal dir que l’organització SESC disposa de la xarxa de centres culturals més important del Brasil, i que a tots els centres hi treballen milers d’educadors.
En una situació tan delicada com la que s’està vivint al Brasil, i tenint en compte que encara no s’havien realitzat les eleccions presidencials, aquest Congrés significava una mesura de força del col·lectiu d’art/educadors més important de Latinoamèrica, i un dels més nombrosos del món.
Entre els ponents invitats al VI Congresso Internacional SESC de Arte/Educaçao estava Ricard Huerta, que va presentar la seua ponència marc, i també va realitzar durant una setmana un curs per a art/educadors (així és com es diu al Brasil) en el qual hi va haver una sessió dedicada a plantejar la formació en mediació educativa i l’experiència valenciana de l’associacionisme des de la perspectiva d’AVALEM.
El Congrés de Recife, celebrat al CAC – Centre d’Arts i Comunicacions, va comptar amb més de 1000 participants, ja que és un dels congressos d’Educació Artística de referència a nivell mundial. Es va retre homenatge a Ingrid Koudela i Rosa Vasconcelos, art/educadores rellevants al Brasil.

6. Presentació d’AVALEM al Ministeri de Cultura del Paraguay i a la Universidad Columbia.

Durant el mes d’agost de 2018 la Universidad Columbia del Paraguay va invitar a Ricard Huerta per fer una estada en la qual s’hi analitzarien els aspectes de mediació educativa que viu aquest país dAmèrica del Sud, un dels centres emergents en matèria artística i educativa del continent. Aquesta invitació estava vinculada també a l’experiència del Museo del CEL Centro Educativo Los Laureles, una de les entitats pedagògiques més importants del Paraguay. En combinació amb el CEL, la Universidad Columbia i el Ministerio de Cultura del Paraguay, es van realitzar conferències, tallers i activitats per indagar en les possibilitats del Museo Escolar del CEL, un centre pioner en aquest país.
A més del treball de camp i de l’activitat acadèmica, ens van invitar a visitar el Ministerio de Cultura, en el qual ens va rebre el ministre. Com que el 15 d’Agost va haver canvi de govern, abans del final de l’estada vam poder entrevistar-nos amb el Ministre de Cultura entrant. En totes dues ocasions es va plantejar la necessitat de l’educació artística i de la formació i atenció a la mediació educativa.

7. Encontre de Dones Directores de Museus. Las Naves. València.

La imatge de l’Encontre de Dones Directores de Museus és obra de Collage-no, l’equip de disseny del qual forma part la sòcia d’AVALEM Rosa Silla, que és la que sempre ha dissenyat la imatge de la nostra associació

EncontreDonesAVALEM2018face_cab

El dissabte 8 de setembre de 2018 es va celebrar l’Encontre de Dones Directores de Museus a Las Naves (Joan Verdeguer, 16, València). Es tracta d’una iniciativa pionera promoguda i organitzada per AVALEM Associació Valenciana d’Educadors en Museus, amb la col·laboració de CREARI Grup de Recerca en Pedagogies Culturals (GIUV2013-103), l’Àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica de la Universitat de València i el centre d’innovació Las Naves (Ajuntament de València). A l’encontre hi van participar directores de museus i responsables de gabinets educatius, així com responsables polítics, periodistes i professionals dels entorns pròxims a l’educació en museus i patrimonis. L’estructura de l’Encontre va ser de tres taules rodones amb quatre invitades i una moderadora en cadascuna. Les taules rodones cobrien les temàtiques “Per què hi ha tan poques dones a les direccions dels museus?”, “Què aporta la mirada de les dones a l’educació en patrimoni?” i finalment “Un futur des de la igualtat i el dret a la diferència”.

La imatge de l’Encontre ha estat present a les Xarxes Socials i als mitjans de comunicació que se n’han fet ressò, amb els diferents banners i motius online dissenyats per Collage-no.La publicitat de l’Encontre es va poder vore fins i tot als autobusos de l’EMT dins de la campanya institucional de l’Ajuntament de València

A l’Encontre, celebrat un dissabte per ser un dia que les directores podien assistir, hi van participar, entre d’altres personalitats Margarida Sala (Directora del Museu d’Història de Catalunya), Paloma Tudela (Directora del TEA Servei Educatiu de Tenerife Espacio de las Artes), Carmen Dolores Chinea Brito (Museo de Historia y Antropología de Tenerife), Margarita Belinchón (Directora del Museu de Ciències Naturals de València), Carmela Falomir Ventura (Cultura i Museus de l’Ajuntament de Vila-real), Sílvia Planas (Directora del Museu d’Història de Girona), Laura Fortea (Dep. de Didàctica del Museu de Prehistòria de València), Marisa Suárez (Departament Educatiu del Museu d’Art Modern de Tarragona), Sandra Illobre (Dep. Educatiu del Museu de Ciències Naturals de València), Clara Pérez Herrero (Directora del Museu Comarcal de l’Horta Sud), Lledó Queral (Assessora Cefire Artisticoexpressiu de Castelló) , Ana Querol (Tècnic Museu de la Pedra en Sec de Vilafranca), Eva Ripollés (Dep. de Didàctica del Museu de Prehistòria de València), Estrella Rodríguez Roncero (Dep. Educatiu Museu de Belles Arts de València), Sara Blanes, Pilar Tébar, Helena Bonet Rosado, Tere Artero, Maria Pilar Luna Pérez, Gemma Gil Tellols, Carmela Falomir Ventura, Laura Fortea, Sandra Illobre, Clara Pérez Herrero, Lledó Queral, Ana Querol, Eva Ripollés i Estrella Rodríguez Roncero.

Es va invitar a directores de museus i dones que treballen en gabinets educatius. També es va invitar a responsables polítics, periodistes i professionals dels entorns pròxims a l’educació en museus i patrimonis. Al llarg del dia hi havia la possibilitat de contactar amb professionals de diferents procedències i sensibilitats.
L’estructura de l’Encontre va ser de tres taules rodones amb quatre invitades i una moderadora en cadascuna. Les preguntes que generen els tres eixos temàtics eren:

-Per què hi ha tan poques dones a les direccions dels museus?
-Què aporta la mirada de les dones a l’educació en patrimoni?
-Un futur des de la igualtat i el dret a la diferència.

Participants invitades a les Taules d’Intervencions de l’Encontre de Dones Directores de Museus. Las Naves. València.

Per què hi ha tan poques dones a les direccions dels museus?
Modera Marina González (AVALEM)
Ponents invitades: Margarida Sala (Directora del Museu d’Història de Catalunya, Barcelona), Sara Blanes (Directora del Museu de Ceràmica de Manises), Margarita Belinchón (Directora del Museu de Ciències Naturals de València)

41286186_10156687398847206_767076215558242304_o

Què aporta la mirada de les dones a l’educació en patrimoni?
Modera Maria Vidagañ (AVALEM)
Ponents invitades: Sílvia Planas (Directora del Museu d’Història de Girona), Marisa Suárez (MAMT Pedagògic, Tarragona), Paloma Tudela (MiniTEA, TEA Tenerife), Pilar Tébar (Presidenta de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art AVCA)
Activitats 2018 AVALEM

41215911_10156687454162206_8018669388620103680_o.jpg
Un futur des de la igualtat i el dret a la diferència.
Modera Sara Juchnowicz (AVALEM)
Ponents invitades: Helena Bonet Rosado (Directora del Museu de Prehistòria de València), Tere Artero (Servei Educatiu Museu de Ceràmica de l’Alcora), Maria Pilar Luna Pérez (Directora del Museu de l’Artista Faller. València), Gemma Gil Tellols (Regidoria de Joventut i Participació Ciutadana de Vila-real)

41273846_2186320421690125_3768043588387078144_o

Manifest AVALEM de l’Encontre de Dones Directores de Museus. València 2018

https://avalem.wordpress.com/2018/12/03/manifest-avalem-de-lencontre-de-dones-directores-de-museus/

8. Premis Romà de la Calle 2018 a l’Impuls de l’Educació Artística en Museus (Premis AVALEM)

El 8 de setembre de 2018 es va celebrar l’acte d’entrega dels Premis Romà de la Calle amb l’assistència de les guardonades.

Premi Romà de la Calle – AVALEM 2018 Trajectòria Personal
Marisa Suárez (MAMT Pedagògic)
Per un treball constant amb projecció internacional que ha mantingut al Servei Educatiu del Museu d’Art Modern de Tarragona al capdavant de les iniciatives pedagògiques dels nostres museus.

Premi Romà de la Calle – AVALEM 2018 a un Projecte d’Innovació
“La Reial Fàbrica al 2027. Recuperem el nostre patrimoni. Sumem competències, restem desigualtats”. Museu de Ceràmica de l’Alcora.
Un projecte que integra aspectes socials i de posada en valor del territori, a partir de la implicació dels centres educatius.

Premi Romà de la Calle – AVALEM 2018 Departament Educatiu
Museu de Prehistòria de València
Pels avenços indiscutibles tant en la definició dels materials didàctics com en la mirada de gènere cap a les col·leccions del museu.

Premi Romà de la Calle – AVALEM 2018 Museu
TEA Tenerife Espacio de las Artes
Per haver aconseguit convertir l’espai museístic en un lloc d’encontre intergeneracional, col·laboratiu i participatiu.

9. ARCO Gallery Walk. Abierto Valencia.

La sisena edició del Abierto València es va celebrar el divendres 21 i el dissabte 22 de setembre amb l’Arco Gallery Walk com un dels esdeveniments centrals, una sèrie de visites guiades gratuïtes a les galeries valencianes a càrrec de l’Associació Valenciana d’Educadors de Museus i patrimonis i patrocinada per la Fundació Arco. La inscripció va sobrepassar totes les expectatives al Facebook de Avalem. En poques hores s’havien cobert toes les places ofertades de totes les rutes, tal i com va difondre Europa Press.

Equip: Ricard Huerta, Isabel Lleó, Laura Pastor, Tania Serrano, Eugènia Soler.

Coordinació de l’equip de treball: Marina González.

Disseny targetes: Collage-no.

Fotografies de Verónica Francés.

Ruta 1- Mr. Pink, Espaivisor, Rosa Santos i Aural. Educador: Ricard Huerta.
Ruta 2- Luis Adelantado, Shiras, PazyComedias i Set Espai d’Art. Educadora: Tania Serrano.
Ruta 3- Plastic Murs, Pepita Lumier, Alba Cabrera i Benlliure. Educadora: Eugenia Soler.
Ruta 4- Punt, Galeria 9, Thema i Cuatro. Educadores Isabel Lleó (divendres) Laura Pastor (dissabte)
unnamed
L’Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana (LaVAC) escalfa motors en el Abierto València, el tret de sortida de la temporada expositiva, que converteix la ciutat en “capital de l’art contemporani i punt de trobada de col·leccionistes nacionals i internacionals “, destaca l’organització en un comunicat.
Per facilitar la visita a les galeries, LaVAC proposa quatre rutes que congreguen a les 16 galeries participants distribuïdes pels barris de València. Espai Tactel no participà aquest any al certamen perquè Ismael Chappaz i Juanma Menero estan en ple procés de canvi d’instal·lacions.

FB_IMG_1537269964183
El primer recorregut engloba Mr.Pink, espaivisor, Rosa Santos i Aural. Mr Pink proposa una experiència que combinarà una activitat esportiva amb una altra lectora, que presentarà en tres sèries que aborden l’espai ( ‘La Salle / surt’), el cos ( ‘Lâshe / Lache’) i la ment ( ‘Moniteur / Monitor ‘). L’exposició de l’artista Sebastian Chisari, ‘Le faux sportif’, dóna lloc a un experiment que contamina un espai esportiu a través de textos filosòfics.

Per la seva banda, Espaivisor porta a València una mostra individual de l’artista càntabre Juan Uslé, establert entre Nova York i Saro, que suposa el seu retorn a la ciutat, on va cursar Belles Arts i va rebre l’any passat la Medalla Sant Carles de la Universitat Politècnica de València (UPV). Allunyant-se de grans formats, presentarà una sèrie de fotografies realitzades durant l’última dècada en diverses parts del món, que formaran una línia al llarg de tot l’espai.
La galeria de Rosa Santos obria la temporada expositiva amb una mostra de Fermín Jiménez Landa. ‘Una persona viva i dues mortes’ farà veure la realitat des d’un punt equidistant entre l’absurd i el sensat, el entranyable i el iconoclasta, l’empíric, mitjançant processos d’equivalència, inversió i intercanvi.

Amb el finançament de La Fundació ARCO, l’ARC Gallery Walk per sisè any consecutiu, és una de les activitats destacades dins de la programació del Abierto València. El seu objectiu principal és la trobada entre públic, art i galeries.
En aquesta edició el ARCO Gallery Walk constava de 4 rutes i setze galeries d’art pertanyents a LaVac.
Continuant amb la idea de generar una xarxa entre els amics de cada participant, els seus coneguts i totes i les galeries, repetim la dinàmica de la passada edició, actualitzant el disseny de la postal. A cada assistent se li lliura la quantitat de postals segons les galeries que hi ha en la ruta. En acabar el recorregut de cada galeria els assistents han de pensar en un amic o conegut al qual voldria convidar a que visite la galeria. D’aquesta manera cada assistent envia entre 3 i 4 postals.

Més de 150 persones van realitzar els dos recorreguts per les quatre rutes.

10. Encontre de Mediació Educativa en Gènere i Diversitat a Cambrils

Organitzat per la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya, el 5 de novembre de 2018 es va celebrar al Museu d’Història de Cambrils Ateneu Juvenil de Cambrils (Av. Horta de Santa Maria, 14, 43850 Cambrils) el Seminari IV del Gabinet de curiositats: Museus, monuments i gènere, dedicat en aquesta ocasió al tema “Educació en museus”. Continguts de l’Encontre:

-La diversitat d’orientacions sexuals, identitats de gènere i models de família en l’educació.
-La coeducació en l’educació formal i informal.
-L’acció educativa dels museus i els equipaments patrimonials des de la perspectiva de gènere.
-La creació d’activitats i recursos educatius des de la perspectiva de gènere.

El seminari va reunir a 70 treballadors i treballadores de museus de Catalunya, amb ponències invitades de Rosa Guitart, (mestra, psicòloga i professora de la Universitat de Vic. Membre del Grup de recerca Gènere i Educació), Núria Solsona, (Doctora en Ciències de l’Educació. Membre de CoeducAcció i del Grup de Treball Interdisciplinar del Projecte Plurales), Carlos Lomas, (Catedràtic de Lengua castellana y Literatura en el IES nº 1 de Gijón), i Ricard Huerta (Catedràtic d’Educació Artística a la Universitat de València, membre del Seminari de Gènere i Diversitat Sexual dels Museus de Catalunya i President d’AVALEM)

11. AVALEM en el Congrés Internacional de Museus de la Seda.

Els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2018 es va celebrar a València el Congrés Internacional de Museus de la Seda, organitzat pel Museu de la Seda de València, amb el finançament de Turisme València i la col·laboració d’AVALEM, InSEA i ICOM.

El Congrés va comptar amb ponències de Teresa Tores de Eça (Portugal) Presidenta Mundial d’InSEA International Society of Education through Art, de Emma Nardi (Itàlia) Presidenta Mundial de CECA-ICOM Committee of Education and Cultural Action del International Council of Museums de UNESCO i actual tresorera de ICOM, i destacades personalitats del món de l’educació en museus, com Nino Kuprava, directora del Museu de la Seda de Tbilisi.

Activitats 2018 AVALEM
Equip de treball de Castelló

12.Jornades Formatives RelacionArt

Organitza:Castelló Educa. Ajuntament de Castelló – Regidoria d’Educació
CREARI, Grup de recerca en pedagogies culturals. Universitat de València
Amb la participació de AVALEM

Divendres 19 vesprada i dissabte 20 d’octubre matí (8 hores)
Lloc: Menador. Espai cultural (Castelló de la Plana)

https://avalem.wordpress.com/2018/12/03/algunes-reflexions-de-les-jonades-formatives/

PUBLICACIO2 jpg

14.III Jornades d’Orientació Professional i inserció laboral dels Graus en Mestre/a d’educació Infantil i Primària

El propòsités d’agrupara professionals dediferents especialitats alvoltant de la necessitat i importància d’educar en l’art i el patrimoni,ja siga a través de museus, ensenyament reglat,organitzacions privades o associacions.

Objectius:

‣Recolzariimpulsariniciativesrelacionadesambelcampdelpatrimoni,l’artilaformacióenqualsevoltipusdemuseu.

‣Promourel’encontreilaformaciódelsdistintsprofessionalsrelacionatsambelsectoratravésdecongresos,simposis,etc.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s