#TreballemCultura Encontre Onda

*Versión en castellano debajo 

AVALEM té com a propòsit agrupar a professionals de diferents especialitats al voltant de la necessitat i importància d’educar en l’art i el patrimoni, ja sigui a través de museus,ensenyament reglat, associacions o organitzacions privades. Amb aquesta finalitat l’associació pretén donar suport i impulsar iniciatives educatives relacionades amb aquests camps en qualsevol tipus d’entorn cultural i promoure la trobada i la formació dels diferents professionals relacionats amb el sector a través de jornades, congressos i simposis.

En aquesta ocasió organitzem, junt a  l’Ajuntament d’Onda, la primera trobada de treball d’empreses de gestió cultural.

treballemc-1

  • La jornada debat tindrà per nom #Treballlem Cultura “Reflexions al voltant del panorama cultural valencià i propostes de millora”
  • L’ objectiu és reflexionar i generar un document de conclusions i propostes de millora.
  • La assistència és oberta i gratuïta previa inscripció.

La jornada tindrà lloc el proper dissabte 4 de març al Museu del Taulell “Manolo Safont” d’Onda, una meditació en aquest cas des de la perspectiva de les empreses de gestió cultural, patrimonial i/o educativa pero també incloent professionals de l’educació en museus, professionals de l’educació en general, tècnics en gestió cultural, representants de les administracions públiques i oberta a totes aquelles persones interessades en la gestió cultural i educativa.

Aquestes empreses, en la seva relació amb les administracions, centres educatius, museus, teatres, espais d’art, certamens musicals i audiovisuals, espais naturals, centres d’interpretació, etc. esdevenen un factor molt important dintre de qualsevol entramat cultural. Per això la jornada pretén establir-se com a punt de encontre per a, de forma distesa i còmoda, crear vincles, debatre i analitzar el panorama cultural valencià actual per tal de fer aportacions que puguin contribuir a la millora de relacions entre entitats en el model cultural actual:

Sembla gairebé obligatori, en un món com l’actual, on primen les recompenses a molt curt termini, que ens preocupem per sembrar un arbre robust. Els fruits només els veurem a llarg termini, i per això cal una continua reflexió i anàlisi del que estem fent com a professionals” Marc Ribera, membre d’AVALEM.

La trobada es presentarà a les de 9:30h  i fins les 14.00h es procedirà al debat obert seguint una dinàmica en cercle de diàleg informal entre els assistents, amb un moderador que procurarà l’intercanvi d’idees. Un parell de relators prendran nota de les principals idees que vagen sorgint per tal d’elaborar entre tots un document de conclusions i propostes de millora que servisca per a difondre en altres encontres de característiques similars, per sensibilitzar la societat valenciana cap a l’educació cultural i traslladar inquietuds i propostes a les administracions.

Com és aquest model? Que volem d’ell? Quina intencionalitat té? Quin paper poden jugar les empreses de gestió cultural? Amb quines problemàtiques es troben? Com podem millorar la seua situació? Cal una ètica d’actuació? Quina intencionalitat educativa ens ofereixen? Com són les relacions amb els altres agents culturals?…

Debatre aquestes i més qüestions ha de contribuir a establir paràmetres d’actuació i marcs de referència per a accions i planificacions futures.

A més, després del debat, per la vesprada, en torn a les 17:00h es realitzarà una visita mediada al Museu del Taulell “Manolo Safont” per part d’un membre d’AVALEM que  suposarà la cloenda de la trobada.

Encara que la majoria de les accions d’AVALEM s’han concretat fins ara  a la ciutat de València, el marc d’actuació és tota la Comunitat Valenciana (a més de participació estatal) mostra d’això és la voluntat d’impolsar aquest encontre a Onda, Castelló.

La inscripció és gratuïta però cal fer-la mitjançant el formulari: inscripció jornada de treball; entre el 6 i 24 de febrer ambdós inclososampliada fins al 28 de febrer-

Més informació en el dossier-de-la-trobada

i a la nota-premsa-Ajuntament d’Onda

 


*AVALEM tiene como propósito agrupar a profesionales de diferentes especialidades alrededor  de la necesidad e importancia de educar en el arte i el patrimonio, ya sea a través de museos, enseñanza reglada, asociaciones u organizaciones privadas. Con esta finalidad la asociación pretende dar soporte e impulsar iniciativa educativas relacionados con estos campos en cualquier tipo de entorno cultural y promover el encuentro y la formación de los profesionales relacionados con el sector a través de jornadas, congresos y simposios.

En esta ocasión organizamos junto al Ayuntamiento de Onda, la primera jornada de trabajo de empresas de gestión cultural

  • La jornada debate tendrá por nombre #Treballem Cultura “Reflexions al voltant del panorama cultural valencià i propostes de millora”
  • El objetivo es reflexionar y generar un documento de conclusiones y propuestas de mejora
  • La asistencia está abierta y es gratuita previa inscripción.

La jornada tendrá lugar el próximo sábado 4 de marzo en el Museo del Azulejo “Manolo Safont” de Onda, una reflexión en este caso desde la perspectiva de las empresas de gestión cultural, patrimonial y/o educativa pero también incluyendo profesionales de la educación en museos, educación en genera, técnicos en gestión cultural, representantes de las administraciones públicas y abierta a todas las personas interesadas en la gestión cultural y educativa.

Estas empresas, en su relación con las administraciones, centros educativos, museos, teatros, espacios de arte, certámenes musicales i audiovisuales, etc. se convierten en un factor muy importante dentro de cualquier entramado cultural. Por ello, la jornada se establecerá como un punto de encuentro para crear vínculos, debatir y analizar el panorama cultural valenciano para hacer aportaciones que puedan contribuir a la mejora de las relaciones entre entidades en el modelo cultural actual:

“Parece casi obligatorio, en un mundo como el actual, donde priman las recompensas a corto plazo, que nos preocupemos por sembrar un árbol robusto. Los frutos solo los veremos a largo plazo, y por ello, hace falta una continua reflexión y análisis de lo que estamos haciendo como profesionales” Marc Ribera, miembro de AVALEM.

El encuentro se presentará a las 9:30h y hasta las 14:00h se procederá al debate abierto seguido de una dinámica informal de diálogo en círculo con un moderador que favorecerá el intercambio de ideas. Dos relatores tomarán nota de las principales reflexiones que vayan saliendo para elaborar entre todos un documento de conclusiones y propuestas de mejora que sirva para difundir en otros encuentros de características similares, para sensibilizar hacia la educación cultural y trasladar las inquietudes y propuestas a las administraciones.

¿Cómo es este modelo? ¿Qué queremos de él? ¿Qué intención tiene? ¿Qué papel pueden jugar la empresas de gestión cultural? ¿Con qué problemática se encuentran? ¿Cómo pueden mejorar su situación? ¿Es necesaria una ética de actuación? ¿Qué intencionalidad educativa nos ofrecen? ¿Cómo son las relaciones con otros agentes culturales?…

Debatir estas y más cuestiones debe contribuir a establecer parámetros de actuación y marcos de referencia para acciones y planificaciones futuras.

Además, después del debate, por la tarde, en torno a las 17:00h se realizará una visita mediada en el Museo del Azulejo “Manolo Safont” por parte de un miembro de AVALEM que supondrá el cierre del encuentro.

Aunque la mayoría de las acciones de AVALEM se han concretado hasta ahora en la ciudad de Valencia, su marco de actuación es toda la Comunidad Valenciana (además de participación estatal) muestra de ello, el impulso a esta jornada en otra provincia de la Comunidad, en este caso en Onda, municipio de Castellón.

La inscripción es gratuita pero es necesaria la inscripción previa mediante el formulario: inscripción jornada de trabajo, entre el 6 y el 24 de febrero, ambos incluidos. -Ampliada hasta el 28 de febrero-

¡Os esperamos!

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s